ADAPTER ZA VENTILE

ADAPTER ZA VENTILE

8,00

NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO

Adapter je namenjen  uporabi pri kampiranju in v prostem času in ni primeren za uporabo v zaprtih prostorih.

Kategorija:

Opis

Tehnični podatki:  prehod iz slovenskega standardnega ventilskega navoja( W21,8×1/14 brez tesnila) na standardnega nemškega (W21,8×1/14 s tesnilom)

Montažo izvajajte na odprtem prostoru pri zaprtem ventilu. Poskrbite, da bo tesnilo pred montažo na svojem mestu in čisto. Pri privijanju adapter vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Montaže ne izvajamo blizu odprtega plamena. Adapter privijamo ročno, zmerno in pritegnemo z viličastim ključem 27mm.

Preverjanje tesnosti: mesta, kjer bi plin lahko uhajal (spoji) namažite z milnico. Tesnjenje je dobro, kadar se ne pojavijo mehurčki. V nasprotnem primeru še enkrat preverimo tesnilo regulatorja in ali smo ga dovolj privili. Tesnosti nikoli ne preverjamo z vžigalnikom ali ognjem!

Garancijska izjava: za kakovost izdelka jamčimo, če se bo le ta uporabljal v skladu z njegovim namenom in navodilom za uporabo. Garancija prične teči z dnem izročitve izdelka uporabniku in velja ob predložitvi originalnega računa. Garancija ne velja pri neupoštevanju navodil za uporabo, pri mehanskih poškodbah nastalih po krivdi uporabnika ali tretje osebe in pri nepooblaščenih posegih v regulator.

Garancijski rok je 1 leto. Servisiranje proizvoda ni predvideno.

Življenjska doba je ob pravilni uporabi do deset let. Zaradi večje varnosti priporočamo menjavo na vsakih 5 let.

Proizvajalec: GOK Regler und Armaturen GmbH &CO.KG, Obernbreiter Straße 4, D-97340 Marktbreit

Tip: D, D4, Poreklo: Nemčija, Standard 12864,

Go to Top